• Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

 • Pójdź za mną. Mk (10,21)
  Oto idę, Panie! Hbr (10,7)

Rok Życia Konsekrowanego

"Życie zakonne, jako poświęcenie całej osoby, ukazuje przedziwne zaślubiny w Kościele dokonane przez Boga, stanowiące znak przyszłego wieku. Dzięki temu osoba zakonna dokonuje całkowitego oddania się, jakby złożenia się Bogu w ofierze, na skutek czego całe jej istnienie staje się ustawiczną czcią Boga w miłości".

(Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 607)

Myśli Świętych

„Z całą śmiałością możemy twierdzić, że najwyższym ideałem naszym jest Niepokalana. Człowiek wyżej wznieść się nie może. Niepokalana jest najwyższym stopniem doskonałości i świętości stworzenia."

                       św. Maksymilian M. Kolbe

 Nowy etap na drodze Powołania

 

  12 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, z radością świętowałyśmy wstąpienie do postulatu 24-letniej  Eweliny, która jako aspirantka jest z nami już od 1 stycznia. Podczas krótkiej ceremonii  przyjęcia po raz  pierwszy  zobaczyłyśmy ją w habicie postulantki, który ma być znakiem zewnętrznym jej pragnienia przynależenia do Chrystusa.
   Nieprzypadkowo Ewelina rozpoczyna kolejny etap formacji w Święto Miłosierdzia: powołanie do życia   zakonnego jest właśnie miłosiernym spojrzeniem Pana Jezusa na duszę, wezwaną do niezwykłej godności- do bycia Jego oblubienicą, świętą i niepokalaną.
   Życzymy naszej postulantce wytrwałości i odwagi  w dalszej realizacji jej franciszkańsko-maryjnego powołania.

 

Copyright © 2015 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej