Oficjalne oświadczenie Instytutu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej

20 grudnia 2014

Od opinii, które przekazują media, wolimy modlitewne wsłuchiwanie się w Słowo Wcielone, jedyne, prawdziwe i wieczne Słowo Ojca.

W odpowiedzi na błędne informacje opublikowane przez media odnośnie Instytutu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej, Siostry podają następujące wyjaśnienia:

Nie było żadnego powiadomienia o wyznaczeniu Komisarza dla naszego Instytutu, ponieważ nie została jeszcze zakończona Wizytacja Apostolska rozpoczęta 19 maja 2014 roku. Do tej pory toczy się odwołanie [do Trybunału Sygnatury Apostolskiej], w którym częściowo już przyznano nam słuszność, dzięki czemu Rada Generalna aktualnie może realizować swoje działania bez uprzedniego zatwierdzenia Wizytatorki Apostolskiej każdej decyzji, jak to na początku przewidywał Dekret ustanawiający Wizytę.

Nasza jedność w kwestii liturgii – szczegółowo udokumentowana poprzez oficjalną ankietę i głosowania kapituł dokonane w każdej wspólnocie Instytutu z jednomyślnym rezultatem preferencji Liturgii według Vetus Ordo – przez niektórych uważana jest za przykrywkę dla naszej rzekomej chęci odizolowania się, co miałoby równać się z naszym non sentire cum Ecclesia, i prowadzić do przybrania postaw heretyckich i schizmatycznych w stosunku do Magisterium Kościoła i braku jedności z Ojcem Świętym.

W odpowiedzi chcemy przede wszystkim podkreślić, że podobnych aberracji nigdy nie stwierdzono ani w naszym Instytucie, ani w Instytucie Braci Franciszkanów Niepokalanej, ani u naszych Założycieli, względem których nasza wierność przez niektórych jest bezpodstawnie i niewytłumaczalnie stawiana w opozycji wierności, jaka się należy Ojcu Świętemu.

Ponadto, podkreślamy, że Instytut nigdy nie negował ważności czy dopuszczalności zwyczajnej formy Mszy Świętej – która zresztą jest tą aktualnie przyjętą prawie we wszystkich naszych wspólnotach – co więcej, Instytut promuje aktywne w niej uczestnictwo, angażując się już od wielu lat w rozprowadzanie wielkiej ilości mszalików po całych Włoszech. I jeszcze, Instytut nigdy nie zadeklarował, iż nie uznaje autorytetu dokumentów Soboru Watykańskiego II czy Magisterium posoborowego.

Chcemy dodać, że, na polu formacji wewnętrznej, w jedności z nauczaniem Papieża Benedykta XVI odnoszącym się do hermeneutyki ciągłości, zawsze przestrzegałyśmy przed interpretacjami, które – nie mając ciągłości z Tradycją – same w sobie są szkodliwe i niedopuszczalne.

Co do jedności ze Stolicą Apostolską, jak to już zostało oficjalne wyrażone w kilku listach skierowanych przez Przełożoną generalną do Ojca Świętego Franciszka, nasze życie zakonne jest całkowicie poświęcone i ofiarowane za Matkę Kościół i jej Najwyższego Pasterza, i takim chce pozostać, zgodnie z naszym specyficznym powołaniem, które pochodzi bezpośrednio od Serafickiego Ojca św. Franciszka, wspierane przez Ślub Maryjny bezgranicznego oddania się Niepokalanej”.

Chrystus, Droga, Prawda i Życie, jest jedynym i definitywnym Słowem, któremu ufamy i do którego należy osąd naszych ludzkich opinii.

Siostry Franciszkanki Niepokalanej

Ave Maria!

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej, zatwierdzone przez Jana Pawła II 9 listopada 1998 roku, zostało założone w 1982 roku we Włoszech przez Ojca Stefana Marię Manelli i Ojca Gabriela Marię Pellettieri (w 1970 założyli oni Braci Franciszkanów Niepokalanej).

Charyzmatem specyficznym Zgromadzenia jest nieograniczone oddanie się Niepokalanej, wyrażone przez ślub maryjny, jaki siostry składają w profesji zakonnej, wraz ze ślubem posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, według duchowości świętego Maksymiliana, który pragnął zdobyć wszystkie dusze dla Najświętszego Serca Jezusa przez Niepokalaną.

„Niepokalana – oto nasz ideał.”

- Św. Maksymilian M. Kolbe

Dla urzeczywistnieniu tego celu Franciszkanki Niepokalanej wykorzystują przede wszystkim środki duchowe jakimi są modlitwa i pokuta, które jednocześnie stanowią podstawę ich franciszkańskiego życia zakonnego.

W swoim apostolstwie Franciszkanki Niepokalanej starają się wykorzystywać środki masowego przekazu: prasę, radio, telewizję, (według genialnej intuicji Świętego Maksymiliana), ze względu na ich zasięg i skuteczność. Jednocześnie Siostry zachowują pełną dyspozycję na potrzeby miejsc w których pracują, a przede wszystkim na potrzeby biednych i odrzuconych przez społeczeństwo, bez względu na ich pochodzenie.

Na mocy ślubu maryjnego nieograniczonego oddania się Niepokalanej, każda siostra nosi w sobie powołanie misyjne, które z kolei wyraża w gotowości bycia posłaną gdziekolwiek Niepokalana zechce, aby zanieść Tą, która jest Rodzicielką Jezusa w sercu każdego człowieka.

Dlatego też Zgromadzenie ma otwarte swoje placówki na wszystkich kontynentach gdzie oprócz pracy z masowymi środkami przekazu siostry pomagają w parafiach, zajmują się trędowatymi i ich dziećmi (Afryka), dają schronienie i wychowanie dziewczynkom z trudnych rodzin aby uchronić je przed demoralizacją (Brazylia), lub opiekują się domem dla starszych osób (Australia)

W Polsce, Franciszkanki Niepokalanej mają swoją siedzibę w Warszawie przy Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, którym się zajmują.