Św. Alfons M. de Liguori

Od chwili upadku Adama, ponieważ zmysły zbuntowały się przeciw rozumowi, cnota czystości stała się dla ludzi najtrudniejszą w zachowaniu. Pomiędzy wszystkimi walkami, pisze święty Augustyn, najcięższe jest wywalczenie cnoty czystości - walczy się o nią codziennie, lecz zwycięża się rzadko. Wszakże, i niech za to będzie wieczne dzięki Stwórcy, że dał On nam w Maryi nie tylko najwznioślejszy wzór czystości, lecz i szczególną Patronkę tej cnoty! 

Błogosławiony Albert Wielki powiada, że słusznie nazywamy Maryję Panną nad Pannami, gdyż Ona pierwsza, kiedy nie było ani przykazania ani jeszcze rady co do tego, poświęciła Bogu Swoje dziewictwo, a tym sposobem obdarzyła niebo niezliczoną liczbą Dziewic, które niejako Sama zrodziła. 

Święty Grzegorz Nicejski powiada, że Przenajświętsza Panna tak dalece rozmiłowaną była w tej cnocie, że aby jej dochować, gotowa nawet była wyrzec się godności macierzyństwa Boskiego. Co wywnioskować można z tego zapytania, które uczyniła Archaniołowi Gabrielowi: „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam” (Łk 1,34), i z tych słów które do niego przy końcu wyrzekła: „Niech mi się stanie według słowa Twego”(Łk 1, 38). Z czego wnioskujemy, że dała Swoje przyzwolenie, dopiero po zapewnieniu, że zostanie Matką Boga jedynie za sprawą Ducha Świętego. 

Święty Ambroży powiada: kto czystości dochowuje, Aniołem jest, kto ją postradał - szatanem, to znaczy, że czyści stają się podobnymi Aniołom: według tych słów Chrystusa Pana: „Będą jako Aniołowie Boży” (Mt 22,30), a bezwstydni przeciwnie, ściągają na siebie gniew Boży jak złe duchy. 

Mistrzowie życia wewnętrznego podają trzy środki, niezbędne do odniesienia zwycięstwa nad namiętnościami: 

1. Post (rozumie się przez to wszelkie umartwianie zmysłów, a przede wszystkim oczu i smaku);

2. Unikanie okazji wiodących do grzechu;

3. Modlitwa. 

Święty Jan Damasceński powiada, że Maryja będąc przeczystą, miłuje czystość, więc kto do Niej się ucieka, chociażby tylko wzywając z ufnością Jej Imienia, ten bez wątpienia wydobędzie się z grzechu nieczystości. Wielebny ojciec Awila upewniał, że wiele osób doznających pokus przeciwnych czystości, odniosło zwycięstwo przez samo serdecznie westchnienie do Niepokalanej Panienki.

O Maryjo! O Gołąbko przeczysta! Iluż to jęczy w piekle za grzech nieczystości! Spraw o Pani nasza, abyśmy w każdej pokusie bez zwłoki uciekali się do Ciebie wołając: O Maryjo, Maryjo! Ratuj nas! Amen.

 

Copyright © 2022 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej