Dziewiątego listopada bieżącego roku nasze Zgromadzenie obchodziło osiemnastą rocznicę zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Z tej okazji wspólnota z Pniewnika miała zaszczyt gościć u siebie Jego Ekscelencję ks. Biskupa Marka Solarczyka, biskupa pomocniczego diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Ksiądz Biskup odprawił w naszej kaplicy Mszę Świętą, podczas której dokonał poświęcenia nowego tabernakulum i ołtarza, powstałych dzięki hojności Dobroczyńców. W wygłoszonej homilii zachęcał, by światło łaski i świętości nieustannie w nas płonęło i abyśmy mieli świadomość, że również i my jesteśmy żywym tabernakulum Pana Jezusa, który pragnie, by można było przez nas poznać Jego oraz Jego Tajemnicę.

Kładł nacisk również na to, żebyśmy odchodząc od ołtarza, byli strumieniami życia i łaski dla tych, których Pan chce obmyć przez nasze życie, uśmiech, słowo czy gest. Ksiądz Biskup podkreślił przy tym, że to przede wszystkim łaska Boża ma moc, która działa w sposób o wiele bardziej skuteczny niż potrafimy to sobie wyobrazić. Na koniec przypomniał o istocie wejścia w tajemnicę Mszy Świętej oraz o tym, że należy być znakiem i darem dla wszystkich tych, którzy zapragną z nich skorzystać.

Podczas wspólnego obiadu, ksiądz Biskup chętnie dzielił się własnymi doświadczeniami i udzielał cennych wskazówek do odważnego postępowania na drodze chrześcijańskiej doskonałości.

Serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji za złożoną nam wizytę i prosimy Niepokalaną, aby wspierała Go w Jego pełnej odpowiedzialności posłudze Pasterza dusz.

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej