APOSTOŁOWIE PRZY GROBIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Najświętsza Maryja Panna, której w straszliwych godzinach ukrzyżowania Jej Syna towarzyszyły święte niewiasty, nie poszła z nimi, kiedy chciały zakończyć balsamowanie ciała umarłego Jezusa. Maria Magdalena i pozostałe kobiety, szły za Jezusem od Galilei, ale zapomniały, że Pan mówił o swoim zmartwychwstaniu trzeciego dnia. Najświętsza Maryja Pana wiedziała, że Jej syn Zmartwychwstanie. Czekała na swego uwielbionego Syna w atmosferze modlitwy, której nie potrafimy sobie wyobrazić ani opisać.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej