BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się często uczniom i mówił do nich: „Pokój wam!” [J 20, 19], innym znów razem: „Pokój mój daję wam” [J 14, 27]. Tak im zalecał, żeby byli w pokoju. Widzimy, jak na świecie dużo jest niepokoju, szarpaniny. To wszystko świadczy o braku ducha Pana Jezusa — ducha pokoju wewnętrznego. Stąd nie ma i postępu.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej