POZNALI CHRYSTUSA PRZY ŁAMANIU CHLEBA

Oto słyszeliście, najdrożsi bracia, jak dwom uczniom będącym w drodze, nie wierzącym w Niego, ale o nim rozmawiającym, Pan się ukazał, lecz nie w takiej postaci, żeby poznać Go mogli.  Pan więc to uczynił przed ich cielesnymi oczami, co się w nich wewnętrznie działo na oczach ich serca.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej