W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE

Co to znaczy: „W domu Ojca Mego mieszkań jest wiele”? … Liczne mieszkania oznaczają różny stopień godności będący w życiu wiecznym nagrodą za zasługi…  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej