DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI


Dzisiejsza liturgia przedstawia ku naszemu rozważeniu Wniebowstąpienie Pana Jezusa do nieba. Chociaż Zbawiciel wstępuje do nieba, nie pozostawia nas samych, mówiąc: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Uroczystość Wniebowstąpienia, chce rozbudzić w naszych sercach pragnienie, aby po ziemskim pielgrzymowaniu, dotrzeć do niebieskiej ojczyzny. Słowa św. Augustyna niech będą nam pomocą w rozważaniu o tej prawdzie wiary.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej