BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT, ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY

Święty Jan w dzisiejszej Ewangelii mówi, iż „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg Ojciec wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego otworzył nam bramy życia wiecznego. Niech rozważanie św. Augustyna o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej umocni nasze oddanie się Bogu i pomnoży naszą wiarę.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej