APOSTOŁOWIE PRZY GROBIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Najświętsza Maryja Panna, której w straszliwych godzinach ukrzyżowania Jej Syna towarzyszyły święte niewiasty, nie poszła z nimi, kiedy chciały zakończyć balsamowanie ciała umarłego Jezusa. Maria Magdalena i pozostałe kobiety, szły za Jezusem od Galilei, ale zapomniały, że Pan mówił o swoim zmartwychwstaniu trzeciego dnia. Najświętsza Maryja Pana wiedziała, że Jej syn Zmartwychwstanie. Czekała na swego uwielbionego Syna w atmosferze modlitwy, której nie potrafimy sobie wyobrazić ani opisać.  Czytaj więcej...

 WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

Widzę, bracia, że przyszliście dzisiaj do kościoła chętniej niż zwykliście to czynić, i że przynieśliście z radością gałązki drzew. Ale na co się to przyda tym, którzy nie wiedzą dlaczego to czynią, albo też co one oznaczają?   Czytaj więcej...

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM

Poprzedniej niedzieli Kościół ukazał nam Pana Jezusa jako Żywą Wodę, która gasi pragnienie naszych serc i Światło, które rozjaśnia nasze ciemności. W dzisiejszej Mszy, czytania biblijne, przedstawiają Go nam jako Źródło życia i zwycięzcę śmierci.  Czytaj więcej...

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO OD URODZENIA

W ubiegłą niedzielę, liturgia przedstawiła nam Chrystusa jako Źródło żywej wody, która gasi pragnienie naszego serca; dziś pozwala nam odkryć Jezusa jako Światło, które oświeca nasze życie. My również jesteśmy ślepcami. Potrzebujemy kogoś, kto da nam nowe spojrzenie, kto będzie mógł oczyścić nasz wzrok, pozwoli nam zobaczyć, z większą wyrazistością cel naszej wędrówki oraz drogę, która ku niemu prowadzi. Ewangelia uczy nas, że Jezus jest Boskim Lekarzem, który może wyleczyć nas z naszej ślepoty; Tylko On może otworzyć nasze oczy na światło wiary i uwolnić nas od grzechu. Czytaj więcej...

  JEZUS ŹRÓDŁEM WODY TRYSKAJĄCYM KU ŻYCIU WIECZNEMU

Od tej niedzieli, liturgia zachęca nas do refleksji nad tajemnicą naszego zbawienia poprzez symbole wody, światła, zmartwychwstania i życia. Ten wielki symbolizm, który był używany w czasach starożytnych jako katecheza dla katechumenów, którzy przygotowywali się do chrztu w dniu Wielkanocy, może pomóc także i nam odkryć Jezusa jako jedyne źródło zbawienia.  Czytaj więcej...

CZYSTOŚĆ DUSZY ZAPEWNIA OGLĄDANIE CHWAŁY BOGA

Komentując ten epizod Ewangelii, święty Beda mówi, że Pan „w miłosiernej łaskawości swojej dozwolił Piotrowi, Jakubowi i Janowi przez krótką chwilę cieszyć się oglądaniem szczęśliwości, która trwa wiecznie po to, aby ich przygotować do mężnego znoszenia przeciwności”. Niewątpliwie wspomnienie tych chwil spędzonych przy Panu na górze Tabor stanowiło wielką pomoc w wielu trudnych sytuacjach życia tych Apostołów. Czytaj więcej...

  JEZUS PRZEZ CZTERDZIEŚCI DNI POŚCI I JEST KUSZONY

Wielki Post przypomina czterdzieści dni, które Jezus spędził na pustyni, przygotowując się do publicznego nauczania uwieńczonego na Krzyżu i w chwale paschalnej. Czterdzieści dni modlitwy i pokuty. Na zakończenie tego postu nastąpiło zdarzenie, które dzisiejsza liturgia poleca naszej uwadze w Ewangelii mszalnej: kuszenie Chrystusa.   Czytaj więcej...

OJCIEC TWÓJ, KTÓRY WIDZI W UKRYCIU, ODDA TOBIE

Rozpoczyna się Wielki Post, okres pokuty i odnowy wewnętrznej, przygotowujący do Paschy Pańskiej. Liturgia Kościoła wzywa nas nieustannie do oczyszczenia swojej duszy i rozpoczynania od nowa. Podczas tego Wielkiego Postu każdy powinien poczynić konkrety plan swoich umartwień, które codziennie będzie ofiarował Panu.  Czytaj więcej...

UFNOŚĆ W OPATRZNOŚĆ BOŻĄ

W Ewangelii z dzisiejszej Mszy Świętej Pan daje nam następującą radę: Nie troszcz się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy (Mt 6,34). Często może nachodzić nas pokusa polegająca na tym, iż będziemy chcieli zapanować nad przyszłością i zapomnimy, że nasze życie jest w rękach Boga, Bóg daje nam dzień po dniu, byśmy wypełnili go świętością.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej