DZISIAJ NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL

DZIŚ JEST BOŻE NARODZENIE! W tym Świętym Dniu wszyscy jesteśmy zaproszeni, by udać się z pasterzami do Betlejem, aby pełni radości kontemplować i uwielbiać Dzieciątko Jezus, Nowonarodzonego Mesjasza, naszego Zbawiciela, wspaniały Dar nieskończonej miłości Boga do ludzi.  Czytaj więcej...

JEZUS URODZI SIĘ Z MARYI ZAŚLUBIONEJ JÓZEFOWI, POTOMKOWI DAWIDA

Liturgia ostatniej niedzieli Adwentu, kieruje naszą uwagę na postać św. Józefa. Kościół podaje go chrześcijanom jako wzór, aby naśladując jego przykład, potrafili przygotować swoje serca na przyjście Zbawiciela.  Czytaj więcej...

 

NA CHRYSTUSIE SPEŁNIAJĄ SIĘ PROROCTWA

Narodziny Pana Jezusa są już coraz bliżej, a Jego światło zaczyna coraz bardziej przenikać nas swym blaskiem. Każdego roku wspomnienie narodzin Jezusa, naszego Zbawiciela, pomaga nam przeżywać na nowo tę głęboką radość, która dotyka sensu naszego istnienia, wypływającego z ogromnego daru, który przyniósł On ludzkości: wyzwolenia od grzechu i zbawienia wiecznego.  Czytaj więcej...

 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Każdego roku w dniu 8. grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę ogłoszenia tego dogmatu wiary. Przy tej szczególnej okazji, z wdzięcznym sercem, chcemy podziękować Bogu za wielki dar, którym została obdarzona Najświętsza Dziewica; dar zachowania od grzechu pierworodnego od chwili poczęcia. Prawda ta, jeszcze przed ogłoszeniem dogmatycznym była powszechnie akceptowana, nauczana i świętowana przez Kościół. Czytaj więcej...

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU

Wśród wielkich osobistości Starego Testamentu, które Kościół prezentuje nam w czasie Adwentu, dominuje surowa postać świętego Jana Chrzciciela, proroka posłanego przez Boga, by głosił i przygotował ludzi swojej epoki na rychłe przyjście Zbawiciela. Czytaj więcej...

POTRZEBA CZUJNOŚCI W OCZEKIWANIU NA PRZYJŚCIE CHRYSTUSA 

Czas Adwentu, który rozpoczyna się w dzisiejszą niedzielę, jest czasem oczekiwania, który ma nas przygotować do ponownego przeżycia i świętowania niezwykłego wydarzenia: Bożego Narodzenia. Bóg, który przychodzi do nas i wchodzi w naszą historię. Kościół w tym czasie przygotowania, zachęca nas do medytacji nad szczególnymi fragmentami Pisma Świętego, wybranymi po to, by wzbudzić w naszych sercach to żywe i głębokie pragnienie, które towarzyszyło przez wiele stuleci Izraelitom oczekującym przyjścia Mesjasza.  Czytaj więcej...

JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE, GDY PRZYJDZIESZ DO SWEGO KRÓLESTWA

Kościół zamyka Rok Liturgiczny Uroczystością Chrystusa Króla, która jest zwieńczeniem i szczytem wszystkich tajemnic zbawienia. Święto powszechnego królowania Chrystusa zostało wprowadzone przez papieża Piusa XI, aby przypomnieć naszemu zdechrystianizowanemu światu królewskie prawa Jezusa, jak również niezwykłe korzyści wypływające z Jego królowania nad nami. Człowiek, a z nim całe stworzenie, na skutek grzechu pierworodnego, został poddany pod władzę szatana. Nasz Zbawiciel poprzez swoją śmierć mającą wartość odkupieńczą, uwolnił go i odzyskał. Teraz, jako najwyższy Król wszechświata, sprawuje nad nami, jak i nad każdą rzeczywistością stworzoną, niepodzielną i całkowitą władzę.  Czytaj więcej...

 

JEZUS ZAPOWIADA PRZEŚLADOWANIA SWOICH WYZNAWCÓW

Dzisiaj, pod koniec roku liturgicznego,  Kościół proponuje nam rozważenie ostatniego wydarzenia w dziejach świata: powtórnego przyjścia Pana w chwale. Boskie Objawienie mówi, że Jezus jest centrum wszechświata: przez Niego wszystko zostało stworzone i w Nim, na końcu czasów, wszystko się wypełni. To właśnie  w świetle tej tajemnicy, należy rozumieć i interpretować obecną rzeczywistość i dramatyczne wydarzenia ostatnich czasów. Czytania dzisiejszej pouczają nas, że przewidując te wydarzenia  nie należy  niepokoić się czy zniechęcać, ale raczej żyć, przyjmując postawę dziecięcego oddania się Bogu, intensywnej modlitwy i ciągłego duchowego zaangażowania, w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Tak, Pan przybędzie przy końcu świata, aby oddać sprawiedliwość; Szczęśliwy ów sługa, który składa swą sprawę w ręce Boga i pozostaje mu wierny aż do końca!  Czytaj więcej...

 

UDUCHOWIONE ŻYCIE ZMARTWYCHWSTAŁYCH

Liturgia tego dnia zaprasza nas do zastanowienia się nad prawdą, której Kościół zawsze nauczał i która stanowi część Wyznania Wiary, które składamy, a jest nią zmartwychwstanie umarłych. Istotne znaczenie tego tematu wynika z faktu, że dziś żyjemy w materialistycznym społeczeństwie, w którym brakuje „powietrza duchowego”, niestety, także wśród katolików, którzy wyrażają wątpliwości co do prawdziwości naszego przyszłego zmartwychwstania oraz istnienia życia wiecznego. Skorzystajmy zatem z okazji, jaką daje nam Kościół, aby umocnić naszą wiarę w tę niezwykle ważna prawdę.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej