SYN CZŁOWIECZY PRZYSZEDŁ SZUKAĆ I ZBAWIĆ TO, CO ZGINĘŁO

Nie powinien dziwić nas fakt, że Kościół bardzo często kieruje naszą refleksję - jak ma to miejsce również dzisiaj - na  tematykę miłosiernej miłości Boga. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że Bóg jest Miłosierdziem, a człowiek w swej słabości, ciągle potrzebuje miłosierdzia. Rzeczywiście, w człowieku wszystko jest dziełem miłosiernej miłości Boga. Stworzenie, Odkupienie, uświęcenie, są aktami miłosierdzia, którymi Bóg, nawet dzisiaj, nadal zbawia człowieka. Czytaj więcej

 WYSŁUCHANA MODLITWA SKRUSZONEGO GRZESZNIKA 

Tematem Liturgii ubiegłej niedzieli była konieczność nieustannej modlitwy. Dzisiejsza Liturgia przedstawia inny ważny jej aspekt, a mianowicie sposób, w jaki należy się modlić, tzn. jak nawiązywać rozmowę z Bogiem.  Czytaj więcej...

WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE

Liturgia dzisiejszej niedzieli znów powraca do tematu modlitwy, zapraszając nas do refleksji nad koniecznością nieustannej modlitwy. Dokumenty Kościoła, życie świętych i codzienne doświadczenie uczą nas, że modlitwa jest najistotniejszym elementem życia chrześcijanina i kluczem do wyjednania nam wszelkiego dobra, wszelkich łask od Boga. Od niej zależy nasz duchowy wzrost; bez pomocy modlitwy nie możemy zrobić nawet jednego kroku w swetrze nadprzyrodzonej, ani nie możemy osiągnąć uświęcenia i zbawienia. Stąd można wywnioskować konieczność modlitwy i to nieustannej. Czytaj więcej...

WIARA UZDROWIONEGO CUDZOZIEMCA

Żyjemy w czasach, w których trudno jest znaleźć kogoś, kto czułby potrzebę, aby podziękować Bogu. Przyzwyczajeni do otrzymywania wszystkiego od społeczeństwa zakładamy, że także i Pan Bóg powinien nas wysłuchiwać i czynić cuda na każde nasze życzenie, jakbyśmy mieli do tego wszelkie prawa. Tymczasem liturgia tej niedzieli uczy nas, że chrześcijanin w świetle wiary musi umieć dostrzec, że wszystko pochodzi od Boga, wszystko jest łaską i darem Jego miłości. Świadomość ta powinna wzbudzić w sercu człowieka wierzącego pragnienie wielbienia i dziękowania Panu. Obydwa cuda opisane w dzisiejszych czytaniach mają na celu, aby dać nam do zrozumienia, że uwielbienie i wdzięczność wobec Boga są naturalnym wyrazem wiary. Innymi słowy, wiara koniecznie prowadzi do dziękczynienia.  Czytaj więcej...

SŁUŻYĆ Z POKORĄ 

Głównym tematem liturgii tej niedzieli jest wiara, cnota niezwykle istotna dla życia chrześcijańskiego. Nigdy nie było łatwo wierzyć, ale dziś nadeszły szczególnie ciężkie czasy dla wiary; zwątpienie, sceptycyzm i obojętność, to postawy bardzo często spotykane w naszym pokoleniu. Jednak wiara jest środkiem, który pozwala człowiekowi otworzyć serce, umysł i całe swoje życie na wszechmoc Boga oraz pozwala Bogu, aby objawił człowiekowi Swoją istotę i cudowne dzieła Jego miłości.  Czytaj więcej...

 

PRZYPOWIEŚĆ O BOGACZU I ŁAZARZU

Czytania biblijne tej niedzieli są mocnym przypomnieniem dla tych, którzy oddają się przyjemnościom życia, wygodom, beztrosce, nie walczą ze swymi wadami i dla tych, którzy żyją zupełnie nie interesując się Bogiem, bliźnimi, ani swym wiecznym przeznaczeniem.   Czytaj więcej...

 

NIE MOŻNA SŁUŻYĆ BOGU I MAMONIE

Słowo Boże na tę niedzielę, ponownie kieruje naszą uwagę na ważną kwestię właściwego korzystania z bogactwa. Historia bowiem uczy, że od zarania dziejów, bogactwo jest prawie zawsze poważnym zagrożeniem dla człowieka; jest powodem podziałów, niesprawiedliwości i walki. Gdy człowiek zostaje opanowany przez pragnienie zysku, łatwo zapomina on o Bogu i zamyka swoje serce dla innych ludzi.   Czytaj więcej...

RADOŚĆ Z NAWRÓCENIA GRZESZNIKA 

Z czytań biblijnych tej niedzieli, wyłania się kilka podstawowych nauk, które są uzupełnieniem rozważań z poprzedniego tygodnia i pogłębieniem poznania niewyczerpanej tajemnicy miłości Boga. Kościół ciągle przypomina nam, że Pan jest bogaty w Miłosierdzie, iż kocha nas miłością zupełnie bezinteresowną, oraz że pomimo naszych niewierności, wybacza nam zawsze, i raduje się za każdym razem, gdy skruszeni wracamy do Niego.  Czytaj więcej...

KTO NIE WYRZEKA SIĘ WSZYSTKIEGO, NIE MOŻE BYĆ UCZNIEM JEZUSA    

Doskonałym wyjaśnieniem dzisiejszej Ewangelii są słowa św. Maksymiliana M. Kolbe „Dusza sama przygotuje sobie wieczność. Pan Bóg tak urządził, dając człowiekowi wolną wolę, aby on sam był autorem wieczności” (Konferencja z 22 X 1940).  Czytaj więcej...

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej