TRZEBA PORZUCIĆ WSZYSTKO, ABY IŚĆ ZA JEZUSEM

Życie chrześcijanina jest drogą wiodącą po śladach Jezusa. Słowo Boże podkreśla dzisiaj podstawową cechę tej drogi: bezwarunkowe  i całkowite przylgnięcia do Jezusa. Ten, kto decyduje się podążać za Boskim Mistrzem, musi być gotowy na to, by do końca podzielić Jego życie i uczestniczyć w Jego misji ze wszystkimi idącymi za tym wymaganiami.   Czytaj więcej...

WYZNANIE WIARY W CHRYSTUSA I ZAPOWIEDŹ MĘKI

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli daje nam okazję głębszego poznania tajemnicy Osoby i misji Pana Jezusa. Nauczyciel z Nazaretu jest postacią niezwykłą; życia nie starczy, aby Go zrozumieć. Czytania biblijne z kolei, odsłaniają nieco rąbka tej tajemnicy, udzielają światła, czym nie tylko wzbogacają naszą wiedzę, ale również zapraszają, aby ze zdecydowanie pójść drogą wyrzeczenia wybraną przez Jezusa.   Czytaj więcej...

ODPUSZCZONE SĄ JEJ LICZNE GRZECHY, PONIEWAŻ BARDZO UMIŁOWAŁA

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, jak Jezus przyjmuje od jednego z faryzeuszy, Szymona, zaproszenie na obiad. Wspólny posiłek zawsze był oznaką życzliwości, a Szymon nie był jednym z tych złośliwych faryzeuszy, którzy czyhali na Jezusa, po to by Go oskarżyć. Pragnął on bliżej poznać Jezusa i chciał Go ugościć  w swoim domu, nadal jednak utrzymywał pewien dystans. Być może chcąc uniknąć kompromitacji nie okazał Panu Jezusowi żadnych szczególnych wyrazów szacunku.  Czytaj więcej...

  WSKRZESZENIE MŁODZIEŃCA Z NAIN

Dlaczego Nain? Co kieruje kroki Mistrza do tego wymarłego krańca Jego ojczyzny? Zdaje się, że nikt Go tam nie zna, ani nie otrzymał stamtąd żadnego zaproszenia.  Wystarczyło jednak, że była tam matka, której nikt nie potrafił pocieszyć i dać nadziei, która wypłakała już wszystkie łzy, a wraz z nimi, można powiedzieć, utraciła swoje życiowe siły, a wszystko to z powodu śmierci jej jedynego syna. Lud izraelski nie zna większej tragedii, niż ta. Czytaj więcej...

  PRZYPOWIEŚĆ O ZGUBIONEJ OWCY

Słodkie Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw bym Cię kochał, a kochał coraz więcej!

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego!

Jeśli chcemy być czcicielami Najświętszego Serca Jezusowego w czynach, a nie tylko w słowach, powinniśmy starać się często powtarzać te krótkie, znane od dawna modlitwy z całą miłością na jaką nas stać i z wielką uwagą, szczególnie w czerwcu, który jest właśnie miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Czytaj więcej...

  UZDROWIENIE SŁUGI SETNIKA

Pokora jest pierwszym warunkiem wiary, zbliżenia się do Chrystusa. Ta cnota jest wąską drogą, po której przychodzi wiara, jak również środkiem umożliwiającym jej wzrost. Pokora przysposabia nas do tego, by Jezus nas usłyszał. Objaśniając ten fragment Ewangelii, św. Augustyn zapewnia, że właśnie wiara była bramą, przez którą wszedł Pan, aby oddać się na własność temu, którego sam posiadał. Prośmy dzisiaj Pana o szczerą pokorę, która przybliżyłaby nas do Niego, aby zwiększył i umocnił naszą wiarę i by skłonił nas do pełnienia we wszystkim Jego najświętszej woli.

  Czytaj więcej...

ROZMNOŻENIE CHLEBA

Nasze codzienne życie, pełne trudów i cierpień, nie jest obojętne naszemu Bogu, który nas nieskończenie miłuje. Nie chce, byśmy szukali pociechy i rozwiązania problemów, gdzie indziej jak tylko w Kościele. Dlatego mówi do Apostołów: „Wy dajcie im jeść”, nie pozwala, by odesłać lud do „wsi i zagród”, bo prawdziwe „schronienie i żywność” dają nam Kapłani w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.  Czytaj więcej...

  WSZYSTKO, CO MA OJCIEC JEST MOJE. DUCH Z MOJEGO WEŹMIE I WAM OZNAJMI

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Celebrujemy główną tajemnicę naszej wiary: jeden Bóg w trzech osobach. W Ewangelii Jezus mówi do uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”. To, że Bóg jest w trzech osobach, wiemy tylko dlatego, że Jezus nam to objawił. Nasz rozum, nigdy nie byłby w                                                                                           stanie tego poznać a bez pomocy Ducha Prawdy, którego obiecuje Pan, nie                                                                                   bylibyśmy zdolni pojąc zupełnie niczego. Czytaj więcej...

JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO 

Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem i pełnią Misterium Paschalnego: Męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa. Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Duch Święty zstępuje na Maryję Dziewicę i na Apostołów, gdy w Wieczerniku „wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14) i wtedy to rodzi się Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej