JEZUS ZOSTAŁ UNIESIONY DO NIEBA

Dziś świętujemy uroczystość Wniebowstąpienia. Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba w obecności zdumionych Apostołów.

Opuszczając ziemię, Jezus obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do końca świata (por. Mt 28,20) i pozostaje wśród nas w Sakramencie Eucharystii. Eucharystia nie jest jedynie kawałkiem chleba, ale żywym i prawdziwym Jezusem, obecnym w naszych kościołach, żeby być dla nas wsparciem i pożywieniem przez wszystkie dni życia.

Czytaj więcej...

DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO

Dzisiejsza Ewangelia przytacza jedną z obietnic Jezusa danych uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy, która urzeczywistniła się po Zmartwychwstaniu: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.”A później, podczas samej Wieczerzy, powtórzy im: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)  Czytaj więcej...

PRZYKAZANIE NOWE

Słowa dzisiejszej Ewangelii powinniśmy dobrze zapamiętać, wielokrotnie rozważać a przede wszystkim wcielać w życie z największą starannością. Co takiego mówi nam Pan Jezus?

Daję wam przykazanie nowe, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI TAK, JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM; żebyście i wy tak się miłowali                                                                                                         wzajemnie.”  Czytaj więcej...

 JEZUS DAJE OWCOM ŻYCIE WIECZNE

Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia postać Dobrego Pasterza, uwydatniając Jego najbardziej charakterystyczną i zarazem najpiękniejszą cechę: niezmierzoną miłość do ludzi. Jezus podkreśla, że zna „swoje owce” (por J 10,27). To nie jest zwykłe poznanie abstrakcyjne, lecz ścisła relacja miłości i zjednoczenia. To z miłości do nas Jezus uczynił najwyższy dar z samego Siebie na Krzyżu i w Eucharystii i ze względu na tę miłość                                                                                                    zapewnia nas, że „owce z Jego stada”, jako należące do Niego, „nie zginą na                                                                                wieki i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki” (J 10,28). Chrześcijanom trudno                                                                                          będzie znaleźć lepszy powód do radości i pokoju niż te słowa Jezusa.                                                                                               Czytaj więcej...

TRZECIE ZJAWIENIE SIĘ ZMARTWYCHWSTAŁEGO APOSTOŁOM

Ewangelia mówi, że Apostołowie złowili 153 duże ryby. Nie jest to numer przypadkowy, ponieważ w tamtych czasach znane były właśnie 153 gatunki ryb. Oznacza to, że apostolstwo Kościoła obejmie wszystkie narody, oraz że Boże Miłosierdzie ogarnia cały świat i nikt nie jest wykluczony z daru zbawienia: wszyscy są wezwani do tego, by stać się dziećmi Bożymi. Czytaj więcej...

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI

Jezus pokazuje swoją ranę Tomaszowi jako znak dokonanego odkupienia. Naprawdę zmartwychwstał i w związku z tym zaczyna nowe życie. Jezus daje uczniom Ducha Świętego, aby na nowo się narodzili (por. Gen 2.7). W ten sposób - zsyłając Ducha Świętego, Pan Jezus zmartwychwstały daje początek nowemu dziełu. Zapoczątkowuje sakrament spowiedzi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie  grzechy, są im                                                                                                           odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22).                                                                                                   Istotne jest to, że Jezus powtarza pozdrowienie „Pokój  wam” właśnie w                                                                                       chwili jego ustanowienia. Uświadamia nam to, że prawdziwy pokój – pokój                                                                                serca, otrzymujemy wraz ze szczerą spowiedzią, gdy otrzymujemy                                                                                                   przebaczenie Boga. W tym momencie stajemy się nowymi stworzeniami i                                                                                  rozpoczynamy nowe życie, życie w łasce Bożej.     Czytaj więcej...

APOSTOŁOWIE PRZY GROBIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Jeśli Chrystus naprawdę zmartwychwstał, w naszym życiu wszystko musi się zmienić. Nie możemy pozostać obojętni na tak ważną Prawdę. Jeśli chcemy, aby Chrystus zmartwychwstał również i w nas, musimy umrzeć dla grzechu, musimy definitywnie skończyć z grzeszną przeszłością i zmartwychwstać do nowego życia. Oto jest właściwy sposób świętowania Wielkanocy.       Czytaj więcej...

Oblubienica Chrystusa (tzn. Członkowie Kościoła) teraz musi pozostać przy grobie, gdzie spoczywa Jej Pan, czyni to z Jego Matką, która – jako jedyna – zachowuje niezachwianą wiarę w Zmartwychwstanie Syna. Ona wie, że Syn już wkrótce powstanie z grobu. Wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa jest zatem skoncentrowana w duszy Najświętszej Maryi Panny. Matka Boskiej Mądrości zachowuje ten cenny skarb i jak nosiła w swym łonie Tego, którego niebo i ziemia pojąć nie może, tak i dzisiaj, ze stałą i niezachwianą wiarą w słowa Syna, Ona wspiera cały Kościół. 

                                                                               Czytaj więcej...

 MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA 

Bardzo istotnym szczegółem jest fakt, że Jezus będąc w agonii, modlił się intensywniej: „Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił” ( Łk 22,44). Musimy czynić tak samo: w trudnych chwilach, kiedy chcielibyśmy wszystko rzucić i zaniechać naszej modlitwy, wtedy zintensyfikujmy ją jeszcze bardziej. Jest to jedyny sposób na przezwyciężenie wszelkich prób życia.   Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej