DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ

Wielki Czwartek to wyjątkowy dzień, w którym świętujemy ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Niech cały Lud Boży uświadomi sobie dostojeństwo i doniosłość powołania i funkcji kapłańskich oraz niech z wielką wdzięcznością składa hołd naszemu Stwórcy za te przeogromne dary. Nie zapomnijmy także, by hojnie otaczać wszystkich kapłanów naszymi modlitwami.    Czytaj więcej...

 WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi radość z triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy była krótkotrwała. Ten sam tłum, który dzisiaj z wielkim entuzjazmem wznosi okrzyki na Jego cześć, za kilka dni, przeklinając Go i złorzecząc, poprowadzi Go na Kalwarię... Skąd tak gwałtowna zmiana? Dlaczego występuje tu taka niekonsekwencja? To doskonała okazja dla każdego z nas, aby zrobić sobie rachunek sumienia i zapytać siebie we własnym  sercu o naszą wierność i stałość postanowień. Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy domaga się od każdego z nas konsekwencji i wytrwałości, pogłębiania wierności, aby nasze postanowienia nie były tylko chwilowe.  Czytaj więcej...

 OD TEJ CHWILI JUŻ NIE GRZESZ

Jak wiele grzechów osądu się popełnia! Musimy nauczyć się nie oceniać negatywnie, nawet jeżeli widzimy, że ktoś zrobił coś niewłaściwego. Usprawiedliwianie wad innych jest dowodem naszej wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Im bardziej zbliżymy się do Boga, tym bardziej będziemy                                                                       wyrozumiali wobec słabości innych i tym bardziej Bóg podnosi nas ku Sobie. Im                                                           lepiej dusza zna samą siebie, tym bardziej się uniża i gardzi sobą. Czytaj więcej...

PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM

Dziś Kościół proponuje ku naszej refleksji słynną przypowieść o synu marnotrawnym. Została ona określona jako „Ewangelia w Ewangelii”. W przypowieści tej, grzech i grzesznik są przedmiotem dramatu rodzinnego. To, co od razu w niej uderza to zuchwałość młodszego syna. Jeszcze za życia ojca, domaga się swojej części majątku, by później roztrwonić go w dalekim kraju.                            Czytaj więcej...

 PAN CZEKA NA OWOCE

Przypowieść o drzewie figowym jest zbyt wymowna, by potraktować ją powierzchownie: Pan oczekuje od nas owoców naszych świętych dzieł, a gdy w naszym życiu ich brakuje, zsyła cierpienie. Nie wystarczy zatem chwilowa i niestała decyzja przemiany życia, w celu uniknięcia ruiny. Niezbędna jest jego całkowita przemiana - trzeba zacząć żyć od nowa, po chrześcijańsku i świątobliwie. Czytaj więcej...

 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Jezus jest jedynym, którego trzeba słuchać i któremu trzeba być posłusznym, ponieważ On jest Zbawicielem świata i jedyną drogą do zbawienia wiecznego. Prawdziwego ucznia odróżnia się nie według prawd, które zna, lecz według sposobu, w jaki zachowuje nauki Chrystusa i wzoruje swoje życie według życia Boskiego Mistrza.     Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej