CIAŁO MOJE JEST PRAWDZIWYM POKARMEM, KREW MOJA JEST PRAWDZIWYM NAPOJEM

Chwal, Syjonie, Zbawiciela. Chwal hymnami wśród wesela Wodza i Pasterza Rzesz! Dziś obchodzimy wielką uroczystość, czcząc tajemnicę Najświętszej Eucharystii. Łączy się w niej liturgia i pobożność ludowa, która nie skąpiła pomysłów i piękna, aby wyśpiewać Miłość nad miłościami. Jest rzeczą naturalną, że śpiewy, które towarzyszą Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza tego dnia, są śpiewami uwielbienia, miłości, głębokiej radości: Kłaniam się Tobie, wszechmocny Boże, którego Niebo pojąć nie może; Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z Nieba, pod przymiotami ukryty chleba; Idzie, idzie Bóg prawdziwy; Chwalmy niewysłowiony Sakrament utajony….  Powinniśmy dzisiaj gorąco dziękować Bogu, iż zechciał wśród nas pozostać, winniśmy Mu wynagradzać i okazywać naszą radość, iż jest blisko nas: Uwielbiam nabożnie, Jezus, bóstwo twe, w tych oto postaciach utaiłeś się – powtarzajmy to dzisiaj wiele razy w głębi naszego serca.  Czytaj więcej...

BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA NA ŚWIAT, ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY

Święty Jan w dzisiejszej Ewangelii mówi, iż „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg Ojciec wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego otworzył nam bramy życia wiecznego. Niech rozważanie św. Augustyna o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej umocni nasze oddanie się Bogu i pomnoży naszą wiarę.  Czytaj więcej...

STRUMIENIE WODY ŻYWEJ
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Jezus wszedłszy tam gdzie byli zgromadzeni uczniowie, tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!” Św. Ireneusz rozważając ten niewysłowiony Dar, który jest zaledwie zadatkiem, a pozwala nam wołać „Abba, Ojcze”, zastanawia się co czeka nas po zmartwychwstaniu, gdy ujrzymy Boga twarzą w twarz...  Czytaj więcej...

 

 

DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI


Dzisiejsza liturgia przedstawia ku naszemu rozważeniu Wniebowstąpienie Pana Jezusa do nieba. Chociaż Zbawiciel wstępuje do nieba, nie pozostawia nas samych, mówiąc: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Uroczystość Wniebowstąpienia, chce rozbudzić w naszych sercach pragnienie, aby po ziemskim pielgrzymowaniu, dotrzeć do niebieskiej ojczyzny. Słowa św. Augustyna niech będą nam pomocą w rozważaniu o tej prawdzie wiary.  Czytaj więcej...

JA ŻYJĘ, I WY ŻYĆ BĘDZIECIE 

Co to znaczy: „Bo ja żyję i wy żyć będziecie”? Dlaczego mówi, iż obecnie żyje, a oni w przyszłości żyć będą? Czyż nie dlatego, że obiecał, iż ciało ich, oczywiście zmartwychwstałe, które w Nim zostało poprzedzone, pójdzie Jego śladem? A ponieważ Jego zmartwychwstanie wnet miało nastąpić, podał czas teraźniejszy, aby zaznaczyć szybkość; a ponieważ ich (zmartwychwstanie) jest odroczone do końca świata, nie mówi: „Żyjcie”, lecz „Żyć będziecie”.  Czytaj więcej...

W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE

Co to znaczy: „W domu Ojca Mego mieszkań jest wiele”? … Liczne mieszkania oznaczają różny stopień godności będący w życiu wiecznym nagrodą za zasługi…  Czytaj więcej...

JEZUS JEST BRAMĄ OWIEC

Wielu bowiem jest takich, którzy żyjąc według jakiegoś zwyczaju tego życia nazwani są dobrymi ludźmi, dobrymi mężami, dobrymi niewiastami, niewinnymi i jakby zachowującymi to, co prawo przepisuje: szanują swych rodziców, nie cudzołożą, nie zabijają ludzi, nie kradną, nie składają przeciw komukolwiek fałszywego świadectwa i tak dalej. Zdają się jakby wypełniać nakazy prawa, a jednak nie są chrześcijanami.  Czytaj więcej...

POZNALI CHRYSTUSA PRZY ŁAMANIU CHLEBA

Oto słyszeliście, najdrożsi bracia, jak dwom uczniom będącym w drodze, nie wierzącym w Niego, ale o nim rozmawiającym, Pan się ukazał, lecz nie w takiej postaci, żeby poznać Go mogli.  Pan więc to uczynił przed ich cielesnymi oczami, co się w nich wewnętrznie działo na oczach ich serca.  Czytaj więcej...

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się często uczniom i mówił do nich: „Pokój wam!” [J 20, 19], innym znów razem: „Pokój mój daję wam” [J 14, 27]. Tak im zalecał, żeby byli w pokoju. Widzimy, jak na świecie dużo jest niepokoju, szarpaniny. To wszystko świadczy o braku ducha Pana Jezusa — ducha pokoju wewnętrznego. Stąd nie ma i postępu.  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej