O. Stefan Maria Manelli, FI

Pan Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem“ (J 14,6). Drogą, która prowadzi do nieba jest więc Pan Jezus; jest pójście za Nim i naśladowanie Go, jednocząc się z Nim zwłaszcza w Komunii świętej - przyjmując pobożnie Najświętszy Sakrament, aby stać się dla Niego żywym tabernakulum. Dla tych, którzy są zjednoczeni z Panem Jezusem, święta Brama Niebios jest zawsze otwarta.

Któż jest jednak Bramą Niebios? Jeśli Pan Jezus jest Drogą do nieba, Najświętsza Panna Maryja jest jego Bramą; tak iż nikt nie może wejść do nieba inaczej jak przez Maryję. Ianua Coeli, Brama Niebios - oto tytuł, jakim od wieków Maryja jest nazywana i wzywana w litanii loretańskiej. Takie jest wierne nauczanie Kościoła Katolickiego, poczynając od Ojców Kościoła, aż po trzecie tysiąclecie. Przytoczmy tylko kilka przykładów.

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej