„Promieniować na otoczenie, zdobywać dla Niepokalanej dusze, by przed Nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała Ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek po świecie, bez względu na różnicę ras, narodowości, języków i także w sercach wszystkich, co będą kiedykolwiek aż do skończenia świata- oto nasz ideał”

Starając się uczynić własnym ten wzniosły ideał naszego Słynnego Rodaka i Wielkiego Świętego Kościoła Katolickiego, Maksymiliana Marii Kolbego, przybyłyśmy do Polski, jego Ojczyzny. Pragniemy gorąco, by tytuł Królowej, który Najświętsza Maryja Panna od wieków nosi w tym kraju stał się jeszcze bliższy duszy każdego Polaka, by Niepokalana mogła prawdziwie królować we wszystkich sercach i tym samym zdobywać je dla swojego Boskiego Syna.  

W Warszawie jesteśmy od 13 października 2006 roku. Nasz klasztor znajduje się przy Parafii Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie, we  Franciszkańskim Centrum Duchowości i Kultury, które zostało powierzone naszej opiece.

Jeśli chodzi o naszą posługę w parafii, to obejmuje ona dbałość o piękno liturgii (gra na organach oraz śpiew), wystrój kościoła (układanie kwiatów, wykonywanie dekoracji na rozmaite okoliczności) oraz pomoc w zakrystii.

 

 

 

Prowadzimy cotygodniowe spotkania Dzieci Maryi, podczas których staramy się wzbudzić w naszych podopiecznych miłość ku Najświętszej Maryi Pannie łącząc katechezę z zabawą.

Organizujemy też w parafii występy z udziałem dzieci. Przykładem mogą tu być Bożonarodzeniowe jasełka czy koncert z okazji Dnia Matki.

Od niedawna prowadzimy również katechezę w szkole podstawowej i pomagamy w przygotowaniu dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz do poświęcenia się Matce Bożej.

Odwiedzamy też osoby chore i starsze, by pośpieszyć im z pomocą i zapewnić wsparcie- tak fizyczne, jak i duchowe.

Zajmujemy się również tłumaczeniem i rozprowadzaniem książek naszego wydawnictwa. Poruszają one głównie tematykę maryjną i eucharystyczną, ale można też znaleźć wśród naszych pozycji książki traktujące o rodzinie czy powołaniu oraz takie, które mogą stanowić cenną pomoc w zmaganiu się z życiowymi trudnościami. 

Jednak najważniejszym zajęciem każdej z nas jest oczywiście modlitwa. To tylko dzięki niej wszystko inne nabiera wartości i znaczenia i że tylko przez nią możemy wyprosić wszelkie potrzebne łaski dla siebie i dla świata. Dużą wagę przywiązujemy do modlitwy liturgicznej, a także do modlitwy do której tak bardzo zachęca nas sama Matka Boża, czyli Różańca Świętego.

W modlitwie polecamy Najświętszej Maryi Pannie wszystkich Tych którzy nas o Nią proszą. Z nadzieją, że wielu z Was zapragnie dzielić z nami wzniosły ideał proponowany przez świętego Maksymiliana i swoją modlitwą oraz oddaniem się Maryi, przyczyni się do tego, by Jej Niepokalane Serce jak najprędzej zatryumfowało.

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej