Św. Alfons M. de Liguori

Od chwili upadku Adama, ponieważ zmysły zbuntowały się przeciw rozumowi, cnota czystości stała się dla ludzi najtrudniejszą w zachowaniu. Pomiędzy wszystkimi walkami, pisze święty Augustyn, najcięższe jest wywalczenie cnoty czystości - walczy się o nią codziennie, lecz zwycięża się rzadko. Wszakże, i niech za to będzie wieczne dzięki Stwórcy, że dał On nam w Maryi nie tylko najwznioślejszy wzór czystości, lecz i szczególną Patronkę tej cnoty! 

Błogosławiony Albert Wielki powiada, że słusznie nazywamy Maryję Panną nad Pannami, gdyż Ona pierwsza, kiedy nie było ani przykazania ani jeszcze rady co do tego, poświęciła Bogu Swoje dziewictwo, a tym sposobem obdarzyła niebo niezliczoną liczbą Dziewic, które niejako Sama zrodziła. 

Copyright © 2022 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej