Tymi słowami modlił się kardynał Stefan Wyszyński. Matka Boża nigdy go nie zawiodła!

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Cenną perłą (por. Mt 13, 45), diamentem Instytutu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej jest ŚLUB MARYJNY bezgranicznego oddania się Niepokalanej.

W pismach św. Maksymiliana znajdziemy informację o czwartym ślubie, który on złożył, wraz z innymi braćmi w formie prywatnej, w Japonii w 1932 roku. Ten czwarty ślub wydaje się być klejnotem schowanym na przyszłość, bowiem w 1932 r. pisał, „z czasem nie będzie w Niepokalanowie ślubów bez dodania czwartego” (Pisma 362).

Ślub maryjny w szczególny sposób charakteryzuje nasz Instytut, uwydatniając maryjny wymiar duchowości franciszkańskiej w jego teologicznej konfiguracji i apostolskiej dynamice. Bez tego Ślubu byłybyśmy pozbawione naszej tożsamości jako Franciszkanki Niepokalanej i nie mogłybyśmy istnieć w Kościele, bowiem, jest on jedynym motywem rodzącym kanonicznie nową formę życia zakonnego.

Ślub maryjny potwierdza wielką prawdę o „Misji” Niepokalanej – Matki i powszechnej Pośredniczki łask w zrodzeniu Jezusa w każdym człowieku po to, aby go zbawić i uświęcić. Oddać się Niepokalanej bezgranicznie, to znaczy pozwolić, by Ona ukształtowała i przemieniła nas w Jezusa na podobieństwo Jej samej. Wierne życie tym ślubem oznacza stawanie się doskonałym obrazem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, na szlachetne podobieństwo Tej, której oblicze, jak powiedział Dante Alighieri, jest najbardziej podobne do oblicza Chrystusa.

Nasze Konstytucje dają taką definicję Ślubu Maryjnego:

„Ślub Maryjny jest uroczystą przysięgą, składaną Bogu w profesji zakonnej, bezgranicznego oddania siebie Niepokalanej jako Jej „absolutna własność” (św. Maksymilian) dla odnowienia Królestwa Chrystusowego w świecie. Pociąga za sobą wypełnienia tej samej misji jaką ma Niepokalana Pośredniczka wszystkich łask, czyli uświęcenie i zbawienie wszystkich dusz.  (Konstytucje art. 18)

"Im bardziej będziemy Niepokalanej, tym też doskonalej zrozumiemy i pokochamy Pana Jezusa,

Boga Ojca i całą Trójcę Przenajświętszą". św. Maksymilian

zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 listopada 1998 roku, zostały założone przez ojca Stefana Marię Manelliego i ojca Gabriela Marię Pellettierego w 1982 r. 

Charyzmat Instytutu jest franciszkańsko-maryjny, i polega on na przeżywaniu franciszkanizmu w „świetle Niepokalanej” według Reguły zatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu i Szlaku Maryjnego życia franciszkańskiego.

 „Diamentem” Instytutu jest nowy ślub zakonny – konstytutywny - „ślub maryjny” bezgranicznego oddania się Niepokalanej, który siostry składają w profesji zakonnej wraz ze ślubami: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

Siostry Franciszkanki Niepokalanej, to obecnie jedyny Instytut żeński zachowujący pierwszą Regułę św. Franciszka z Asyż u (regułę I Zakonu, zatwierdzoną w 1223r). Główną charakterystyką ich apostolatu jest „misyjność” i propagowanie Dobrej Nowiny poprzez środki masowego przekazu.

Życie w modlitwie, w ubóstwie, w pokucie i dzieła apostolskie Franciszkanek Niepokalanej czerpią swoją przewodnią inspirację duchową z życia i pouczeń św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana M. Kolbego.

"Naszym ideałem jest zdobyć dla Niepokalanej i przez Jej ręce cały świat,

dusze, które teraz są i kiedykolwiek będą - wszystkie razem i każdą z osobna".

św. Maksymilian M. Kolbe

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej