Św. Alfons M. de Liguori

Najdroższy nasz i tak bardzo miłujący nas Zbawiciel, aby wyuczyć ludzi pogardy dóbr tego świata, raczył być ubogim na ziemi, jak to powiada święty Paweł: „Będąc bogatym, dla was słał się ubogim, abyście ubóstwem Jego, wy bogatymi byli” (2 Kor 8,9). I dlatego chcących wstępować w Jego ślady upominał, aby co tylko posiadają sprzedali i pieniądze rozdali ubogim. „Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim... a przyjdź, pójdź za Mną” (Mat 19,21). Maryja, która ze wszystkich ludzi najdoskonalej naśladowała Boskiego Mistrza, poszła za Jego przykładem i co do cnoty ubóstwa. 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej