PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Zbawiciel po kilka razy przepowiedział uczniom swoją mękę i śmierć, to znowu mówił im o zaparciu się i o dźwiganiu krzyża, a że to wszystko było dla nich twardą próbą, dlatego dla utwierdzenia ich w wierze i w miłości krzyża, przemienił się w obliczu trzech spośród nich, czyli odsłonił swój Boki majestat w przedziwnym blasku. Jak się dokonało przemienienie Pańskie i czego ono nas uczy?  Czytaj więcej...PRZYPOWIEŚCI O SKARBIE, O PERLE I O SIECI
Boski Mistrz poprzez prosty język przypowieści, uczy nas niezbędnej mądrości, aby móc wejść do Królestwa, które On ustanowił na ziemi i które będzie miało pełne urzeczywistnienie w wiecznym życiu w Raju. Królestwo Boże jest rzeczywistością tak cenną, że stało się głównym tematem przepowiadania naszego Zbawiciela oraz motywem przewodnim przekazanym przez Apostołów wszystkim ludom.  Czytaj więcej...

PRZYPOWIEŚĆ O CHWAŚCIE WŚRÓD ZBOŻA
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam przypowieść o pszenicy i chwaście. Świat jest polem, na którym Pan ustawicznie rozsiewa ziarno swej laski - boskie nasienie, które zakorzenione w duszach przynosi owoce świętości. Popatrzmy, jaką miłością Jezus Chrystus udziela nam swej łaski! Dla Niego każdy człowiek jest wyjątkowy i, żeby go odkupić, nie wahał się przyjąć na siebie ludzkiej natury. Przygotował nas jak dobrą glebę i pozostawił nam swoją zbawczą naukę. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicy i odszedł.   Czytaj więcej...

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY
Bóg nie odmawia ziarna łaski, nawet duszom zatwardziałym w grzechach, ani tym pochłoniętym przez zajęcia tego świata... Miłosierna miłość Pana ofiaruje wszystkim zbawienie i do ostatniej chwili ma nadzieję, że nawet najbardziej zatwardziałe i pełne grzechów serce, może przemienić się w teren wydający owoce.  Czytaj więcej...

JEZUS CICHY I POKORNEGO SERCA
Ewangelia tej niedzieli pozwala nam przyjrzeć się Osobie Chrystusa, Jego więzi z Ojcem i jednocześnie zagłębić się w tajemnicę Królestwa Bożego. Mądrość Wcielona oświecając nas swymi Boskimi słowami ujawnia nam zaskakujący i tajemniczy sposób działania Boga i uczy nas, że kryteria, według których On ocenia rzeczywistość naszego świata są całkowicie odmienne od naszych.  Czytaj więcej...

KTO WAS PRZYJMUJE, MNIE PRZYJMUJE

Główny temat czytań biblijnych dzisiejszej Mszy dotyczy naśladowania Chrystusa. Ewangelia dzisiejszej niedzieli kończy „mowę misyjną” Jezusa, przedstawiając jasne warunki pójścia za Nim: ci, którzy chcą być Jego uczniami muszą być zdecydowani na radykalne wybory, które dotyczą nawet najdroższych i najgłębszych uczuć. Jezus wymaga przede wszystkim najwyższej i absolutnej miłości do swej Boskiej Osoby: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”.  Czytaj więcej...

NIE BÓJCIE SIĘ TYCH, KTÓRZY ZABIJAJĄ CIAŁO

W Ewangelii z dzisiejszej Mszy świętej Pan domaga się od nas, byśmy żyli bez lęku, jak to przystoi dzieciom Bożym. Czasami spotykamy ludzi przestraszonych i niespokojnych z powodu trudności życiowych, przeszkód, które piętrzą się, kiedy liczymy jedynie na własne siły. Często widzimy również chrześcijan, których zdaje się dręczyć żałosny strach przed jasnym mówieniem o Bogu, przed powiedzeniem kłamstwu ,,nie", przed okazaniem - kiedy to konieczne - ze jest się uczniem Chrystusa; paraliżuje ich strach przed tym, co powiedzą ludzie, przed nieżyczliwymi uwagami, przed podążaniem pod prąd, przed zwracaniem na siebie uwagi... A jak nie ma zwracać na siebie uwagi uczeń Chrystusa w środowiskach o neopogańskich obyczajach, gdzie wartości ekonomiczne często są najwyższymi wartościami?  Czytaj więcej...

JEZUS CICHY I POKORNEGO SERCA

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa łączy się ściśle z tajemnicą Najświętszej Eucharystii. Dziękujmy Bogu z całego serca, że zechciał pozostać wśród nas i, jak zachęca św. Jan Paweł II, „nie żałujmy czasu na nawiedzenie [Najświętszego Sakramentu], na kontemplację pełną wiary i gotowość wynagrodzenia wielkich win i występków świata." Czytaj więcej...

ROZESŁANIE DWUNASTU

Jezus rozkazuje uczniom mówiąc: ,,Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie". Czy widzisz wielkość posłannictwa, czy widzisz godność wysłańców? Otrzymują nakaz głoszenia nie czegoś podpadającego pod zmysły, jak Mojżesz i dawniejsi prorocy, ale coś nowego i niesłychanego. Nie takie to rzeczy głosili tamci, ale o ziemi i o dobrach ziemskich; ci natomiast o królestwie niebieskim i o jego sprawach. Ale nie tylko dlatego są większymi, ale także dla swego posłuszeństwa...  Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej