O. Stefan Maria Manelli, FI

We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz (Syr 7,36). Ta myśl Syracydesa była szczególnie miła świętemu Augustynowi; my także chciejmy położyć ją jako kamień węgielny (por. 1Pt 2,7) cyklu medytacji i rozmyślań o rzeczach ostatecznych w ciągu całego miesiąca listopada, nazywanego miesiącem zmarłych i - ściślej - miesiącem dusz czyśćcowych, a więc dusz tych zmarłych, które znajdują się w czyśćcu, oczekując by móc wejść do Królestwa niebieskiego także dzięki naszym modlitwom.

Cztery rzeczy ostateczne, stanowiące kres człowieka, to: śmierć, sąd, piekło i niebo. Bez wątpienia można powiedzieć, że są to cztery kolumny, na których opiera się ostateczne przeznaczenie każdego człowieka. W istocie, żaden człowiek nie może uniknąć spotkania z rzeczami ostatecznymi u kresu życia ziemskiego.

Można także powiedzieć, że rzeczy ostateczne są więc najrzeczywistszą prawdą i najprawdziwszą rzeczywistością dla każdego człowieka. To w depozycie wiary chrześcijańskiej, naszej mistrzyni życia, strzeżona jest prawda o rzeczach ostatecznych, ożywiających całe Objawienie Boże, zarówno pisemne (Pismo Święte), jak i głoszone i przekazywane (Tradycja i Magisterium).

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej