Na terenie Nigerii siostry są obecne od 1999 roku i aktualnie mają 3 domy: w Lagos, Sagamu i Nthiga.  W Sagamu jest dom formacyjny dla miejscowych aspirantek i postulantek oraz otworzyły Dom Miłości św. Ojca Pio z Pietrelciny gdzie mieszka około 30 dziewczynek, dzieci trędowatych. W Nigerii dziewczynki te, niestety, często doświadczając dyskryminacji ze strony środowiska, a u sióstr mogą otrzymać odpowiednią edukację i wychowanie i w ten sposób przygotować się do życia i pracy w społeczeństwie. W Nthiga siostry prowadzą drugi dom dla sierot i dziewczynek z rodzin dotkniętych nędzą, gdzie starają się zapewnić tym dzieciom godne warunki rozwoju i wykształcenie, mając szczególnie na względzie ich rozwój duchowy.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej