Wspólnota sióstr w Argentynie rozpoczęła swoją działalność w roku 2010. Siostry zajmują się formacją aspirantek i postulantek, prowadzą też dom rekolekcyjny.

Starają się również zaradzić brakowi solidnego wychowania chrześcijańskiego mieszkańców tego kraju poprzez katechezę, rozpowszechnianie nabożeństwa do Niepokalanej i wszystkiego co mówi o Matce Bożej.

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej