Instytut ma swoje początki na Filipinach, w Manili. Pierwszą wspólnotę, która zaczęła życie zakonne 21 listopada 1982 roku pod kierunkiem o. Gabriela, stanowiło pięć nowicjuszek i kilka aspirantek. Siostry swoje życie oparły na „Regule zatwierdzonej” (Regola bollata) św. Franciszka z Asyżu i na Maryjnym szlaku życia franciszkańskiego (Traccia mariana di vita francescana), opracowanym przez o. Manellego. Dnia 31 maja 1985 roku kard. Jaime Sin zatwierdził na czas próby (ad experimentum) pierwsze Konstytucje. Młoda wspólnota została zatwierdzona 7 kwietnia 1988 roku.  Obecnie siostry na Filipinach mają osiem domów i tworzą Delegację, między innymi dom formacyjny dla postulantek i nowicjuszek a także jeden dom kontemplacyjny. Siostry zajmują się redakcją kwartalnika „In the light of the Immaculate” („W świetle Niepokalanej”), pomagają w formacji i katechizacji dzieci i młodzieży w szkołach i w parafiach. W parafiach dbają także o bieliznę ołtarzową i piękno liturgii oraz starają się szerzyć wśród mieszkańców tego kraju kult Matki Bożej.  

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej