Misja w Kazachstanie została rozpoczęta w roku 2003. Aktualnie siostry mają tam tylko jeden dom, w Atbasarze, w diecezji Astana.

 

 

   

 

 

 

 

    Poza codzienną animacją liturgiczną w pobliskiej parafii, siostry prowadzą kuchnię dla ubogich oraz pomagają w katechizacji i przygotowaniu wiernych do przyjęcia sakramentów świętych (na 30000 mieszkańców miasta tylko 150 stanowią ochrzczeni katolicy).

 

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej