W parafiach i sanktuariach…

Święty Franciszek chciał aby jego bracia dawali przykład życia modlitwy i dbali aby we wszystkich kościołach obrzędy liturgiczne były sprawowane w sposób godny i bardzo uroczysty. Wierne założeniom ich charyzmatu, Siostry Franciszkanki Niepokalanej rozciągają swoją działalność apostolską troszcząc się o piękno Liturgii pod każdym jej aspektem. W Parafiach i Sanktuariach siostry dbają o oprawę liturgiczną posługując grą na organach i śpiewem na codziennych Mszach św., podczas adoracji eucharystycznej czy też spotkań grup modlitewnych i uroczystości parafialnych. W parze z modlitwą i ze śpiewem idzie troska o wszystko co się tyczy kultu Bożego aby było godne Jego Majestatu. Wielką uwagę zwraca się na czystość i porządek w kościołach, siostry dbają o wystrój kościoła, bieliznę ołtarzową i szaty liturgiczne, tak aby wszystko to co się tyczy ołtarza było czyste i „bez zmazy” jak to zaleca Kościół Święty.      

 

 

 

Dzień z Maryją

Ważną formą apostolatu Sióstr, przede wszystkim we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, jest dzień poświęcony modlitwie i duchowości maryjnej zwany „Dniem z Maryją”. Organizowany jest on na zaproszenie Proboszczy i w Kościołach które pragną przeżyć dzień intensywnej modlitwy w jedności z Matką Bożą poprzez modlitwę różańcową, adorację Najświętszego Sakramentu, rozważania eucharystyczno-maryjne, śpiew…. 

Mamy nadzieję że i w Polsce uda się rozpropagować tę formę apostolatu tak aby Matka Boża była coraz bardziej znana i kochana, a przez Nią, aby był coraz bardziej poznawany i kochany sam Pan Jezus.

 

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej