zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 listopada 1998 roku, zostały założone przez ojca Stefana Marię Manelliego i ojca Gabriela Marię Pellettierego w 1982 r. 

Charyzmat Instytutu jest franciszkańsko-maryjny, i polega on na przeżywaniu franciszkanizmu w „świetle Niepokalanej” według Reguły zatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu i Szlaku Maryjnego życia franciszkańskiego.

 „Diamentem” Instytutu jest nowy ślub zakonny – konstytutywny - „ślub maryjny” bezgranicznego oddania się Niepokalanej, który siostry składają w profesji zakonnej wraz ze ślubami: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

Siostry Franciszkanki Niepokalanej, to obecnie jedyny Instytut żeński zachowujący pierwszą Regułę św. Franciszka z Asyż u (regułę I Zakonu, zatwierdzoną w 1223r). Główną charakterystyką ich apostolatu jest „misyjność” i propagowanie Dobrej Nowiny poprzez środki masowego przekazu.

Życie w modlitwie, w ubóstwie, w pokucie i dzieła apostolskie Franciszkanek Niepokalanej czerpią swoją przewodnią inspirację duchową z życia i pouczeń św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana M. Kolbego.

"Naszym ideałem jest zdobyć dla Niepokalanej i przez Jej ręce cały świat,

dusze, które teraz są i kiedykolwiek będą - wszystkie razem i każdą z osobna".

św. Maksymilian M. Kolbe

Copyright © 2021 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Niepokalanej